Rita Süter
Pieter Lastmankade 36-1
1075 KL Amsterdam
Telefoon 06 481 880 76
E-mail ritasuter@telfort.nl

In mijn eigen praktijk werk ik met kinderen en volwassenen met uiteenlopende hulpvraag.
Voor ouderen met een dementiesyndroom verzorg ik cursussen binnen instellingen.
Speciaal voor mensen die aan huis gebonden zijn heb ik de mogelijkheid voor thuistherapie.