In de kunstzinnige beeldende therapie worden door de therapeut specifieke vorm- en kleurelementen gebruikt als instrumenten in het therapeutische proces met de cliënt of cliënten.
De scheppende vermogens die in ieder mens aanwezig zijn, worden met behulp van gerichte en specifieke oefeningen geactiveerd.
Deze oefeningen stemt de therapeut vanuit kennis en inzicht in de kwaliteiten van de verschillende beeldende elementen af op de hulpvraag. Hierdoor wordt een individueel proces op gang gebracht.

Wanneer
Kunstzinnige therapie is voor mensen van 5 tot 100 jaar en wordt gegeven in 7 tot 14 sessies van 1 uur, een à twee keer per week. Na een tussenpoos van 7 weken kan gekeken worden of de therapie een vervolg krijgt.

Kunstzinnige therapie wordt o.a. gegeven als ondersteuning bij:

  • Lichamelijke ziekteprocessen zoals kanker, Parkinson, ME en Altzheimer
  • Ontwikkelingsstoornissen, zoals autisme of ADHD
  • Perfectionisme, angst, dwang en/of fobie
  • Depressie
  • Burn-out
  • Traumatische ervaringen zoals een onverwacht overlijden of scheiding
  • Onverwerkte problemen zoals pijn uit het verleden of het niet kunnen accepteren van een ziekte of handicap
  • Preventief, om te voorkomen dat je lichaam of geest in disharmonie raakt.